สินค้า

T-007-1ML	(?)-11-nor-9-Carboxy-?9THC-D9 solution 100 ?g/mL	1 ML    สั่งต่างประเทศ 45 วัน

T-007-1ML (?)-11-nor-9-Carboxy-?9THC-D9 solution 100 ?g/mL 1 ML สั่งต่างประเทศ 45 วัน

T-007-1ML (?)-11-nor-9-Carboxy-?9THC-D9 solution 100 ?g/mL 1 ML    สั่งต่างประเทศ 45 วัน
T-007-1ML (?)-11-nor-9-Carboxy-?9THC-D9 solution 100 ?g/mL 1 ML    สั่งต่างประเทศ 45 วัน

บริษัท โอพี เคมิคอล เทคโนโลยี จำกัด ขายสารเคมีคุณภาพ มาตรฐาน
ขายสารเคมี

เลขที่ 442 ถนนริมทางรถไฟสายปากน้ำ
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

ช่องทางการติดต่อ

Tel: 063-298-2277064-720-5481

Email: sales@opchemicaltechnology.com

Line ID: 0632982277หมวดหมู่สินค้า