เกี่ยวกับเรา

บริษัท โอพี เคมิคอล เทคโนโลยี จำกัด

            ด้วยความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจเพื่อส่งเสริมงานวิทยาศาสตร์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น สารเคมี ชีวภาพ ชีวเคมี รวมถึงสนับสนุนภาคอุตสาหกรรม ให้มีการทดสอบ ทดลอง และผลิตสินค้าที่มีคุณภาพมีความน่าเชื่อถือ สนับสนุนนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อพัฒนาสังคมและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เราพร้อมเป็นผู้ช่วยแนะนำ ให้คำปรึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ด้วยทีมงานมาตรฐาน พร้อมดูแล บริการ และแนะนำข้อมูลสินค้า

จำหน่ายสินค้าทางวิทยาศาสตร์

 •   สารเคมี กรด เบส เกลือ ตัวทำละลาย สำหรับห้องปฏิบัติการ และอุตสาหกรรม
 •   อาหารเลี้ยงเชื้อ
 •   ชุดทดสอบ/วิเคราะห์สำเร็จรูป ทางเคมี, ชีวเคมี, น้ำเสีย ต่างๆ
 •   อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ เครื่องแก้ว และพลาสติก คุณภาพ
 •   สารมาตรฐาน Reference material (RM), Certified reference material (CRM)
 •   อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย

         

บริการของเรา

 • ยินดีบริการทุกเรื่อง ในห้องปฏิบัติการ  งานวิจัย เเละอุตสาหกรรม

 • ลดค่าใช้จ่ายในการทำงาน Reducing your operation cost

 • ผลิตภัณฑ์มีมาตรฐาน คุณภาพสูง High quality product with reasonable cost

 • มีประสบการณ์ด้านการจำหน่ายสารเคมี ทั่วประเทศมายาวนานด้วยราคายุติธรรม

 • เชี่ยวชาญการจัดหาเคมีภัณฑ์รวมถึงอุปกรณ์และเครื่องมือ เครื่องใช้ในด้านวิทยาศาสตร์ เคมี ชีวเคมี อุตสาหกรรมเคมี ให้ตรงตามความต้องการของผู้ซื้อ

 • ยินดีให้คำปรึกษาและบริการแก้ปัญหาต่างๆทางด้านเคมี เพื่อให้ลูกค้ามีความเชื่อมั่นในการใช้งานสินค้า

 • บริการจัดส่งสินค้าให้ถึงมือลูกค้าภายในเวลาที่รวดเร็ว