สินค้า

THRD1000-100ML	HARDNESS, TOTAL 1000 MG/L	100 ML or 500 ML สั่งต่างประเทศ 30 วัน

THRD1000-100ML HARDNESS, TOTAL 1000 MG/L 100 ML or 500 ML สั่งต่างประเทศ 30 วัน

THRD1000-100ML HARDNESS, TOTAL 1000 MG/L 100 ML or 500 ML สั่งต่างประเทศ 30 วัน

บริษัทเราจัดจำหน่ายสารเคมีคุณภาพมาตรฐาน

ขายสารเคมี

เลขที่ 442 ถนนริมทางรถไฟสายปากน้ำ
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

ช่องทางการติดต่อ

Tel: 063-298-2277064-720-5481

Email: sales@opchemicaltechnology.com

Line ID: 0632982277หมวดหมู่สินค้า