สินค้า

106541 sodium nitroprusside dihydrate Merck

106541 sodium nitroprusside dihydrate Merck

106541 sodium nitroprusside dihydrate Merck

106541 sodium nitroprusside dihydrate Merck

บริษัท จัดจำหน่ายสารเคมีคุณภาพมาตรฐาน

ขายสารเคมี

เลขที่ 442 ถนนริมทางรถไฟสายปากน้ำ
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

ช่องทางการติดต่อ

Tel: 063-298-2277064-720-5481

Email: sales@opchemicaltechnology.com

Line ID: 0632982277หมวดหมู่สินค้า